brand-circle

Що обрати сучасному бізнесу: аутстафінг чи аутсорсинг

Avatar photo
Ірина Логінова

Оцінити статтю:

Аутстафінг – це стратегічний бізнес-підхід, який набуває все більшої популярності серед компаній. У цій статті ми розглянемо означення аутстафінгу, його особливості та відмінності від аутсорсингу, а також переваги, які він може принести вашому бізнесу.

Аутсорсинг – його особливості, плюси і мінуси

Аутсорсинг – це зовнішнє делегування певних бізнес-процесів або функцій третім сторонам. Компанії використовують його для зниження витрат, отримання спеціалізованої експертизи та підвищення ефективності. Однак, при аутсорсингу втрачається контроль над цими процесами, що може призвести до ризиків.

Розглянемо переваги та недоліки аутсорсингу, а також важливі аспекти, які варто враховувати при його впровадженні. До основних переваг належать:

 • Зниження витрат.
  Аутсорсинг дозволяє знизити витрати, оскільки замість внутрішнього утримання повного штату співробітників, вони можуть використовувати зовнішніх постачальників послуг за більш економними умовами.
 • Доступ до експертизи.
  Аутсорсинг надає можливість залучити висококваліфікованих фахівців та компанії зі спеціалізованою експертизою, яка може виявитись важливою для виконання певних завдань або проектів.
 • Фокус на основній діяльності.
  Використання аутсорсингу дозволяє зосередитись на своїй основній діяльності, виконуючи ключові стратегічні завдання, тоді як виконання рутинних або неспеціалізованих функцій доручається зовнішнім спеціалістам. Це сприяє покращенню ефективності та концентрації зусиль на основних аспектах бізнесу.
 • Гнучкість.
  Аутсорсинг допомагає швидко адаптуватись до змінних ринкових умов, змінювати обсяги послуг або впроваджувати нові проекти без необхідності внутрішнього реструктуризації чи розширення штату співробітників.

Поряд з перевагами, аутсорсинг також має свої недоліки, які варто враховувати:

 • Втрата контролю.
  За вибором аутсорсингу іде втрата певного рівня контролю над процесами та якістю виконання завдань. Компанія має покладатись на зовнішнього постачальника послуг, що може створювати ризик непередбачуваних ситуацій або недоліків у виконанні роботи.
 • Конфіденційність та безпека.
  При використанні зовнішніх постачальників послуг існує ризик порушення конфіденційності даних. Тому необхідно забезпечити належні заходи безпеки та укладати угоди щодо конфіденційності з постачальниками послуг.
 • Проблеми з комунікацією та культурна різниця.
  Комунікація зі зовнішніми постачальниками послуг може бути викликом, особливо якщо вони знаходяться в іншому регіоні або країні. Культурна різниця, різна мова та часові зони можуть ускладнювати зв’язок та спілкування. Важливо забезпечити ефективну комунікацію та встановити чіткі засади співпраці.
 • Залежність від зовнішніх постачальників послуг.
  При використанні аутсорсингу компанія стає залежною від зовнішніх постачальників послуг. Це може впливати на гнучкість та контроль над виконанням завдань. Недоступність постачальника або недосяжність певної експертизи можуть впливати на продуктивність та здатність компанії до швидкого реагування на зміни.

Важливі аспекти аутсорсингу

Ключовим аспектом є правильний вибір постачальників послуг. Необхідно провести детальний аналіз та оцінку компетенцій, досвіду, репутації та вартості постачальників. Зверніть увагу на їхню експертизу, якість роботи, конфіденційність та рівень обслуговування.

Не менш важливо встановити ефективну систему контролю та зв’язку з постачальниками послуг. Сюди входить встановлення ключових показників продуктивності, засобів звітності та регулярного спілкування для відстеження прогресу та вирішення потенційних проблем.

Компанія повинна враховувати ризики і приділяти достатню увагу управлінню ними. Це включає встановлення договорів, які передбачають правила конфіденційності, безпеки та відповідальності, а також розробку планів бізнес-контингентності.

Аутсорсинг є бізнес-стратегією, яка має свої переваги та недоліки. Вибір між ним та виконанням функцій власними силами залежить від конкретних потреб та цілей компанії. Правильне управління аутсорсингом може сприяти збільшенню ефективності, зниженню витрат та зосередженню на стратегічних аспектах бізнесу.

Аутстафінг як послуга, його переваги і недоліки

Аутстафінг – це форма взаємодії із зовнішніми підрядчиками, де компанія не просто делегує певні процеси, але й надає партнеру свій персонал або команду. За допомогою аутстафінгу, можна залучити спеціалістів із потрібною експертизою для виконання конкретних завдань або проектів. Водночас зберігається повний контроль над процесами та результатами роботи.

Аутстафінг, як бізнес-практика, має свої переваги та недоліки. Давайте розглянемо їх більш детально. До плюсів аутстафінгу належать:

 • Більший контроль.
  Однією з головних переваг аутстафінгу є те, що компанія зберігає повний контроль над процесами та результатами. Зовнішні співробітники або команда працюють на підприємстві, що дозволяє безпосередньо керувати їх роботою, встановлювати пріоритети та контролювати якість виконання завдань.
 • Більша ефективність.
  Аутстафінг дає змогу залучати спеціалістів з потрібною експертизою для виконання конкретних завдань або проектів. Це дозволяє використовувати висококваліфікований персонал без необхідності довготривалого найму і навчання нових співробітників.
 • Гнучкість та швидкість.
  Аутстафінг дозволяє компаніям бути гнучкими у використанні ресурсів. Вони можуть швидко залучати або зменшувати кількість зовнішніх співробітників в залежності від потреб бізнесу. Це особливо корисно у випадку сезонної чи тимчасової роботи, а також для виконання конкретних проектів.
 • Зниження витрат.
  Аутстафінг може бути економічно вигідним для компаній, оскільки вони сплачують лише за виконану роботу або використання послуг зовнішніх співробітників. Крім того, зменшуються витрати на зарплату, страхування та інші видатки, пов’язані з постійним трудовим утриманням співробітників

Недоліки аутстафінгу включають:

 • Комунікаційні складнощі.
  Використання зовнішніх співробітників або команди може створювати складнощі у комунікації. Різниця у часових зонах, мовні бар’єри та віддалена робота можуть ускладнювати спілкування та координацію роботи.
 • Ризики безпеки даних.
  Коли компанія передає чутливу інформацію зовнішньому постачальнику послуг, існує ризик порушення безпеки даних або конфіденційності. Необхідно забезпечити належний рівень захисту даних та підписати відповідні угоди.
 • Втрата контролю.
  Хоча аутстафінг зберігає більший контроль порівняно з аутсорсингом, компанія все ще передає частину робочих процесів зовнішньому партнеру. Це може призвести до втрати певного рівня контролю над якістю виконання завдань та відповідальністю.
 • Залежність від зовнішніх постачальників послуг.
  Компанія, що використовує аутстафінг, стає залежною від зовнішніх постачальників послуг. Це може вплинути на доступність, якість роботи та реакцію на зміни. При проблемах з постачальником або недоступності певної експертизи, компанія може зіткнутись зі складнощами у виконанні завдань.

Аутстафінг може бути особливо корисним у випадках, коли компанія має тимчасову потребу у збільшенні робочої сили, але не бажає збільшувати штат постійних співробітників. Це може бути зв’язано зі сезонними змінами попиту або виконанням конкретних проектів.

Враховуючи переваги та недоліки аутстафінгу, бізнесу треба ретельно вивчити свої потреби, вимоги та можливості перед прийняттям рішення про використання цього підходу. Хоча аутстафінг має свої вигоди, які можуть сприяти покращенню ефективності та зниженню витрат, необхідно враховувати його обмеження і ризики. Компанія повинна ретельно зважити всі фактори і прийняти рішення, що найкраще відповідає її потребам та стратегії.

Відмінності між аутсорсингом і аутстафінгом

Основною відмінністю від аутстафінгу є те, що при аутсорсингу компанія делегує виконання окремих завдань або процесів зовнішньому партнеру, тоді як при аутстафінгу вона залучає зовнішніх спеціалістів як свій власний персонал або команду.

Інша важлива відмінність полягає в рівні контролю над процесами і результатами. У випадку аутсорсингу компанія може не мати повного контролю над роботою зовнішнього партнера, що може призвести до меншої ефективності або якості. З іншого боку, при аутстафінгу компанія зберігає повний контроль над процесами та може більш ефективно керувати роботою свого зовнішнього персоналу.

Як компаніям вибрати між аутсорсингом і аутстафінгом

Вибір залежить від конкретних потреб і характеру компанії. Аутсорсинг підійде, якщо:

 1. Компанія має потребу виконати конкретні завдання або функції, для яких не потрібна постійна наявність спеціалістів у власному штаті.
 2. Наявність внутрішніх ресурсів або експертизи недостатня для задоволення потреб бізнесу.
 3. Компанія шукає зовнішніх постачальників послуг, щоб скоротити витрати та зосередитись на своїх основних стратегічних завданнях.

Аутстафінг буде кращим вибором, якщо:

 1. Компанія має потребу у залученні спеціалістів або команди для довготривалого проекту або бізнес-завдання, і потрібно зберігати повний контроль над процесами та результатами.
 2. Бізнес шукає більшу гнучкість у використанні ресурсів та можливість швидко змінювати обсяги роботи в залежності від потреб бізнесу.
 3. Компанія хоче залучити зовнішніх спеціалістів як частину свого внутрішнього персоналу, щоб вони працювали під її контролем та відповідали її потребам.

В кінцевому підсумку, вибір залежить від унікальних потреб, цілей та обставин бізнесу. Ретельний аналіз та розгляд всіх факторів допоможуть зробити правильне рішення.

Нижче наведено порівняльну таблицю використання аутсорсингу і аутстафінгу в Україні та країнах Європейського Союзу:

АспектиУкраїнаКраїни ЄС
ПопулярністьПоступово набуває популярностіШироко використовується
КваліфікаціїВисоко кваліфікований IT-персоналРізні сфери експертизи та послуг
ВартістьВигідніша вартість послуг і трудових ресурсівВища вартість послуг і трудових ресурсів
Культурні схожостіПодібна культура та менталітетРізноманітні культури та менталітети
Мовні знанняВисокий рівень англійської мовиРізні мови, англійська загальнопоширена
Географічне розташуванняБлизькість до ЄС та працюючий візовий режимЗнаходяться в межах ЄС
Регуляторні рамкиЄ відповідні законодавчі положення та правилаЄ спеціалізовані нормативні акти
КонтрольОбмежений контроль над зовнішніми постачальникамиБільший контроль та вплив на процеси

Варто зауважити, що ця таблиця надає загальний огляд існуючих тенденцій та відмінностей, але конкретні ситуації можуть відрізнятись у кожній окремій країні, компанії та сфері діяльності.

Сьогодні сучасному бізнесу постійно потрібно шукати ефективні методи оптимізації внутрішніх процесів та зниження витрат. Обидва підходи – аутстафінг і аутсорсинг – мають свої переваги та недоліки, і правильний вибір залежить від конкретних потреб і цілей компанії.

Аутсорсинг підходить для компаній, які шукають зовнішніх постачальників послуг для виконання рутинних або неспеціалізованих завдань, що дозволяє скоротити витрати і зосередитись на стратегічних аспектах бізнесу. З іншого боку, аутстафінг використовується, коли компанія потребує спеціалізованих знань і бажає залучити зовнішніх співробітників або команду, які працюватимуть безпосередньо на підприємстві.

Враховуючи це, насамперед треба провести ретельний аналіз своїх потреб, ризиків, культурних та географічних аспектів, а також вимог регуляторних органів. Важливо знайти баланс між контролем, якістю виконання завдань та ефективністю використання ресурсів. Кінцеве рішення повинно враховувати унікальність кожної компанії і сприяти досягненню її стратегічної мети.

Напишіть свій коментар

Висловіть свою думку стосовно ситуації описаної в матеріалі, або читайте що думають інші з цього приводу.

Коментарі до матеріалу:

Що обрати сучасному бізнесу: аутстафінг чи аутсорсинг

Коментарів немає

Схожі матеріали по темі: