brand-circle

Як захистити персональні дані співробітників: практичний гайд

Avatar photo
Максим Гаврилюк

Оцінити статтю:

У відкритому цифровому світі кожен аспект нашого життя може стати предметом небажаної зацікавленості. Тому сьогодні захист особистої інформації набуває критичного значення, особливо у робочому середовищі, де обмін конфіденційними даними відбувається постійно. Роботодавці, які збирають, зберігають та обробляють персональні дані своїх співробітників, мають взяти на себе вирішальну роль у цьому процесі.

З огляду на зростання кількості кібератак та витоків у корпоративному секторі, важливо не лише дотримуватися правових вимог, а й розуміти практичні аспекти захисту інформації. Ця стаття розкриє комплексний погляд на питання та запропонує гайд для роботодавців щодо ефективного впровадження відповідних заходів.

Законодавча база

Законодавство у сфері захисту даних значною мірою визначається регіональними та національними особливостями. Наприклад, у Європейському Союзі основним регуляторним актом є Загальний регламент про захист даних (GDPR), який встановлює строгі правила для їхньої обробки. США, в свою чергу, мають цілий комплекс законів, зокрема, про захист конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA) чи про стандарти захисту медичної звітності та особистих даних пацієнтів (HIPAA).

Законодавство України у цьому питанні регулюється кількома ключовими документами, основним з яких є Закон України «Про захист персональних даних». Він визначає основні принципи процесу, права суб’єктів, обов’язки власників та розпорядників, а також встановлює процедури контролю за дотриманням законодавства у цій сфері. До основних принципів захисту даних належать:

 • Прозорість обробки. Суб’єкт повинен бути повідомлений про мету збору та обробки його персональних даних.
 • Обмеження цілей збору. Персональні дані мають збиратися виключно для чітко визначених, законних цілей.
 • Мінімізація. Збір персональних даних має бути обмежений до рівня, необхідного для досягнення цілей обробки.
 • Точність. Забезпечення актуальності та точності персональних даних.
 • Обмеження зберігання. Дані мають зберігатися не довше, ніж це необхідно для встановлених цілей.

Згідно з чинним законодавством, суб’єкти даних мають право:

 • отримати доступ до своїх персональних даних;
 • вносити виправлення та доповнювати інформацію;
 • вимагати видалення своїх персональних даних у випадках, передбачених законодавством;
 • інформувати про обмеження обробки своїх даних.

Функції контролю та нагляду за дотриманням законодавства про захист персональних даних здійснює уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Цей державний регулятор має право проводити перевірки, накладати штрафи та вживати інші заходи у випадку порушення.

Вимоги до роботодавців

Закони зазвичай вимагають, щоб роботодавці вживали належних заходів для захисту персональних даних своїх співробітників від несанкціонованого доступу, використання або розголошення. Заходи мають забезпечувати цілісність та конфіденційність, а також гарантувати, що обробка даних відбувається виключно для законних цілей. Роботодавці повинні також інформувати співробітників про збір та використання їхніх даних, а в деяких випадках отримувати згоду на таку обробку. До обов’язків власників та розпорядників належать:

 • впровадження відповідних технічних та організаційних заходів для захисту від несанкціонованого доступу, втрати чи знищення;
 • негайне повідомлення компетентних органів та суб’єктів даних про будь-які порушення безпеки;
 • ведення реєстру обробки персональних даних.

Ігнорування чи недотримання цих обов’язків може мати репутаційні та правові наслідки. 

Відповідальність роботодавців

Забезпечення захисту персональних даних співробітників — це не лише юридичне зобов’язання, але й важлива складова корпоративної етики. Роботодавці мають створити безпечне середовище для зберігання та обробки інформації, що включає в себе наступні аспекти:

 • розробка детальної політики конфіденційності та процедур захисту даних, які відповідають законодавчим вимогам та високим стандартам безпеки;
 • просвітницька робота серед співробітників щодо впроваджених процедур, а також їх оновлення з урахуванням змін в технологіях та законодавстві;
 • впровадження технічних заходів для захисту даних, таких як шифрування, аутентифікація та контроль доступу;
 • створення структурної організації обробки даних, визначення відповідальних осіб та навчання персоналу.

Практичні кроки

Ефективний захист персональних даних вимагає від роботодавців впровадження конкретних організаційних так технічних заходів.

Розробка політик конфіденційності

Політика конфіденційності має чітко описувати, як компанія збирає, використовує, розкриває та захищає персональні дані. Важливо, щоб ця політика була доступна та зрозуміла для всіх співробітників, а також для осіб, чиї дані обробляються.

Внутрішні стандарти безпеки

Встановлення внутрішніх стандартів безпеки допомагає визначити технічні та організаційні заходи, які компанія повинна вжити для захисту персональних даних. Ці стандарти можуть включати в себе процедури шифрування, аудиту безпеки, моніторингу доступу до даних та їх видалення після завершення терміну зберігання.

Аудит безпеки та моніторинг

Регулярний аудит безпеки та моніторинг систем обробки даних дозволяють виявляти потенційні вразливості та несанкціоновані дії. Впровадження системи безперервного моніторингу, яка фіксує всі операції з даними, є ключовим для забезпечення прозорості обробки та можливості швидкого реагування на інциденти.

Шифрування даних

Шифрування є критично важливим для захисту конфіденційності. Використання сучасних алгоритмів шифрування для захисту даних, які зберігаються на серверах компанії або передаються через мережу, допомагає запобігти несанкціонованому доступу до інформації. Це може бути здійснено за допомогою шифрування на рівні диска, баз даних, а також використання зашифрованих каналів передачі, таких як SSL/TLS для веб-трафіку.

Аутентифікація та контроль доступу

Міцна система аутентифікації забезпечує те, що доступ до персональних даних мають лише авторизовані особи. Багатофакторна аутентифікація (MFA), що вимагає від користувачів пред’явити два або більше доказів своєї ідентичності (наприклад, пароль та одноразовий код, отриманий на мобільний телефон), значно підвищує безпеку. Контроль доступу має бути гнучким, дозволяючи встановлювати різні рівні доступу залежно від ролі користувача в компанії.

Створення структурної організації обробки даних

Цей крок передбачає визначення процесів та відповідальність за обробку персональних даних в організації. Важливо чітко розподілити обов’язки між співробітниками, які займаються збором, обробкою, зберіганням та видаленням персональних даних, а також забезпечити їх належним навчанням.

Визначення відповідальних осіб

Призначення відповідальних осіб, таких як уповноважений з захисту даних (Data Protection Officer, DPO), які координують заходи з захисту та забезпечують дотримання вимог законодавства. Вони також слугують точкою контакту для співробітників та регуляторних органів у питаннях, пов’язаних із персональними даними.

Навчання персоналу

Освітні програми та тренінги для співробітників допомагають підвищити обізнаність про важливість захисту персональних даних та про основні принципи їх безпечної обробки. Регулярні навчальні сесії, вебінари, інформаційні бюлетені та інші заходи сприяють підтримці високого рівня культури конфіденційності в організації.

Підготовка до інцидентів та план дій

Попри всі заходи безпеки, повний захист від потенційних загроз неможливий. Тому важливо мати розроблений та відпрацьований план дій на випадок інцидентів з безпекою даних. Такий план повинен включати процедури виявлення, оцінки, реагування на інциденти, а також сповіщення відповідальних органів і суб’єктів даних про порушення їхніх прав.

Впровадження цих технічних і організаційних заходів дозволить створити ефективну систему захисту персональних даних, знизити ризики їх витоку або несанкціонованого доступу та забезпечити високий рівень довіри співробітників та клієнтів до компанії.

Реагування на інциденти

Ризики витоку або порушення безпеки завжди актуальні. Роботодавці повинні бути готові до ефективного реагування. Відповідь на інциденти безпеки є важливою складовою стратегії захисту персональних даних у будь-якій організації. Підготовка до можливих інцидентів та здатність ефективно на них реагувати може значно знизити потенційні збитки та відновити нормальну роботу. Розробка плану реагування на такі випадки включає:

 1. Чітке визначення інцидентів безпеки. План повинен чітко визначати, що вважається інцидентом безпеки, включаючи втрату даних, несанкціонований доступ, зловмисне програмне забезпечення, фішингові атаки тощо.
 2. Процедура реагування. Встановлення кроків реагування на інцидент, які можуть включати ідентифікацію інциденту, його оцінку, ізоляцію для запобігання подальшому розповсюдженню, ліквідацію причин інциденту, відновлення послуг та звітність.
 3. Ролі та відповідальності. План має чітко визначати ролі та відповідальності команди реагування на інциденти, включаючи уповноваженого з захисту даних, IT-персонал, юридичний відділ та керівництво.
 4. Тренування та відпрацювання. Проведення регулярних тренувань та відпрацювання плану реагування на інциденти допомагає забезпечити, що всі учасники процесу знають свої обов’язки та можуть ефективно діяти в кризовій ситуації.
 5. Сповіщення внутрішніх структур. Швидке інформування внутрішніх структур організації про інцидент дозволяє залучити необхідних спеціалістів для своєчасного реагування на інцидент.
 6. Повідомлення суб’єктів даних. У випадку, коли інцидент безпеки може мати негативний вплив на права та свободи суб’єктів, необхідно своєчасно повідомити їх про інцидент, описати можливі ризики та запропонувати рекомендації щодо захисту їхніх даних.
 7. Повідомлення регулятора. Згідно з законодавством багатьох країн, включаючи GDPR в Європейському Союзі, організації зобов’язані повідомляти про значні інциденти безпеки даних відповідним регуляторним органам протягом певного терміну після їх виявлення.
 8. Документування інцидентів. Ведення детальної документації по кожному інциденту, включаючи опис інциденту, час виявлення, вжиті заходи, результати розслідування та висновки, є важливим для аналізу причин і планування заходів щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Ефективна підготовка та реагування на інциденти безпеки даних не лише допомагає зменшити негативний вплив на організацію та суб’єкти даних, але й підвищує довіру до компанії з боку клієнтів, партнерів та регуляторних органів.

Висновки

У сучасному бізнес-середовищі, де цифровізація глибоко інтегрована у всі аспекти діяльності, важливість захисту персональних даних не може бути недооцінена. Цей крок вимагає від роботодавців не лише дотримання законодавчих вимог, але й активної участі у створенні безпечного інформаційного середовища. Реалізація рекомендованих практичних кроків та впровадження ефективної системи управління інформаційною безпекою допоможе знизити ризики та забезпечити захист персональних даних співробітників. Відповідальне ставлення до персональної інформації та її захист є ключовим для побудови довіри та забезпечення успіху в будь-якому бізнесі.

Напишіть свій коментар

Висловіть свою думку стосовно ситуації описаної в матеріалі, або читайте що думають інші з цього приводу.

Коментарі до матеріалу:

Як захистити персональні дані співробітників: практичний гайд

Коментарів немає

Схожі матеріали по темі: